fondy

• Krása krojov ►

Výstava krojovaných bábik a krojov z Bijacoviec

Trvanie:15.6. – 30.7.2014
Miesto: Dom pôvodných remesiel – Spišské Podhradie