fondy

• Leto v obrazoch ►

Letná výstava z tvorby akademického maliara Igora Pančuka z Ukrajiny nás prevedie jeho olejomaľbami, v ktorých sa sústreďuje na rôznorodé výtvarné stvárnenia Tatier, tatranských plies, dolín a bystrín, sakrálnych stavieb, rôznych podôb architektúry a života slovenských miest a obcí.
Výtvarná tvorba autora sa spája a voľne prelína aj s poetickou tvorbou. Verše autora príjemne sprevádzajú a dopĺňajú jeho výstavu
Na priblíženie , autor sa v nemalej miere sa venuje aj maľovaniu lyrických kvetinových zátiší a romantických postáv. Hudba je tiež súčasťou jeho tvorby a vnáša do diel ľahkosť. Známa je jeho kolekcia obrazov Spievajúce husle.

Trvanie: august 2015
Miesto: Dom pôvodných remesiel – Spišské Podhradie