fondy

• Návrat do meditácií ►

Vernisáž 15.5.2015 výtvarných prác medzinárodného plenéra „ Návrat do meditácií v Spišskom Jeruzaleme“ , ktorý sa koná v Spišskej Kapitule.
Práce slovenských, poľských a francúzskych výtvarníkov symbolizujú jednotu histórie a odkazu Spišského Jeruzalema, tohto duchovného miesta, so súčasným umením.

Trvanie: 15.5. – 23.5.2015
Miesto: Dom pôvodných remesiel – Spišské Podhradie