fondy

• Slnečná paleta ►

Z tvorby akademického maliara Igora Pančuka z Ukrajiny
Vernisáž za účasti autora, recitácia poézie Igora Pančuka, hudobné vystúpenie – žiaci ZUŠ Spišské Podhradie

Trvanie: 2.4. – 30.4.2014
Miesto: Dom pôvodných remesiel – Spišské Podhradie