fondy

• Ukrajina – emócie ►

Výtvarné práce výstavy „Ukrajina – emócie“ vytvorili žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Spišskom Podhradí na základe výzvy občianskeho združenia Spiš Gallery zapojiť sa do súťaže na danú tému.
Práce mladších žiakov zobrazujú to, čo vnímajú deti zrakom, väčšinou prírodu, zvieratá. U starších žiakov sú prácami vyjadrené myšlienky a emócie, kde mnohofarebnosť a kombinovaná technika tvoria základ , ostatné z prác iba vystupuje. Pokiaľ to iní uvidia, výjav dostane konkrétnu podobu, pokiaľ nie výtvarné dielo ostane obostreté tajomstvom. Aj takéto tajomné diela sú súčasťou výstavy.
Výstava v prípravných aktivitách spája ľudí z rôznych inštitúcií a rôzneho zamerania z cieľom podporiť výtvarné aktivity mládeže a vzdelanosti, spoločenskej etikety formou reálneho priebehu výstavy ako v profesionálnom výtvarnom svete, vrátane vernisáže s príhovormi, hudobným programom a vyhodnotením súťažných výtvarných prác – kritiky. V neposlednom rade sa do výtvarných prác žiakov pretavila ich spolupatričnosť s Ukrajinou v jej súčasnom nie ľahkom období.

 

Trvanie: 19.5. – 27.5.2016
Miesto: Výstavný priestor SG o.z. Spišské Podhradie

podhradie plagat_2016.cdr