fondy

• Umenie a meditácia ►

Vernisáž výstavy „Umenie a meditácia v Spišskom Jeruzaleme“ 13.9.2014 za účasti autorov, mestského zastupiteľstva , Prešovského samosprávneho kraja, Spišského múzea, biskupa Spišskej Kapituly, riaditeľa ZUŠ.Hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ Spišské Podhradie.
Poplenérová výstava pre verejnosť.

Trvanie: 13.9. – 31.10.2014
Miesto: Dom pôvodných remesiel – Spišské Podhradie