fondy

• Absolventský koncert ►

Absolventský koncert spojený s vernisážou výstavy absolventov výtvarného odboru ZUŠ v Spišskom Podhradí predstaví absolventov II.stupňa hudobného odboru ZUŠ v Spišskom Podhradí. Zároveň sa svojimi výtvarnými prácami budú prezentovať absolventi výtvarného odboru tej istej ZUŠ. Koncert a výstava ZUŠ , naša spolupráca a hlavne výsledky absolventov opäť raz potvrdia, že umenie a kultúra spája ľudí a posúva ich do inej dimenzie. Kurátorkou výstay je pedagogička a výtvarníčka PaedDr.Katarína Drahomirecká.

Trvanie: 12.6. – 26.6.2015
Miesto: Dom pôvodných remesiel – Spišské Podhradie