fondy

• Krása krojov ►

Výstava krojovaných bábik a krojov z Bijacoviec ponúka možnosť vidieť a oboznámiť sa s ľudovým odevom v Bijacovciach. O spôsobe obliekania a bijacovských krojoch hovorí autorka knihy „ Zvyky v Bijacovciach“ a majiteľka krojov pani Alžbeta Kožárová:
„Odev je jedným z podstatných prejavov kultúry ľudstva. Forma a štruktúra odevu vždy reagovala na ekonomické, kultúrne a spoločenské podmienky jednotlivých národov.
V ľudovom odeve v Bijacovciach, podobne ako v ľudovom odeve vo všeobecnosti, sú výrazové prostriedky na označenie pohlavia, veku a stavovskej príslušnosti. Podľa odevu sa dá určiť príležitosť, na ktorú sa odev nosil. Je úzko spojený s ľudovými zvykmi a tradíciami.
Sviatočný kroj sa nosil do polovice 20. storočia, kedy v rokoch 1947 – 1949 nastali veľké politické i hospodárske zmeny a ľudové obliekanie mládeže zaniklo, nielen v Bijacovciach, ale aj v okolitých dedinách. Vydaté ženy sa prispôsobili dobovej zmene odievania, muži úplne sa preobliekli do panského. Lady ostali zatvorené plné sviatočného šatstva, na prenaški, teda polo sviatočného, ba aj pracovného. Ostala s nimi zatvorená aj všetka krása, ktorú vytvárali naši predkovia, ktorým patrí veľká vďaka a úcta. Aspoň v poobliekaných bábikách si priblížime zanikajúcu krásu. Ukážky z množstva odevu sú zhotovené pre všetkých milovníkov zanechaného dedičstva ľudového odevu.“
Kroje pani Kožárovej, krojované bábiky a ľudové odevy sviatočné i pracovné, ako aj úryvky z jej knihy sú súčasťou výstavy „Krása krojov“.

Krasa krojov