fondy

• Deti deťom-cez hranicu ►

Deti deťom – cez hranicu je názov výstavy výtvarných prác detí ZUŠ Spišské Podhradie, SR a Detskej školy umenia v Užhorode, Ukrajina. Vystavené budú práce s témou „Ako poznám Slovensko a Ukrajinu“ a prebehne súťaž výtvarných prác v troch vekových kategóriách – 6-10 rokov, 11-14 rokov a 15-18 rokov. Výsledky výtvarnej súťaže budú známe na vernisáži výstavy dňa 10.4.2017 v priestoroch Detskej školy umenia v Užhorode. Atmosféru vyhlásenia víťazov a otvorenia výstavy vám sprostredkujeme následne prostredníctvom fotiek. Vytvárame partnerstvá a priateľstvá prostredníctvom kultúry a umenia a táto výstava je jedným z prostriedkov ako spojiť dva národy, ako vzdelávať deti, ako poznať inú kultúru.

Spiš Gallery o.z. vyhlásilo súťaž výtvarných prác ukrajinských a slovenských detí na tému „Ako poznám Slovensko a Ukrajinu“ v troch vekových kategóriách: 6-10 rokov, 11-14 rokov a 15-18 rokov. Deti svojou výtvarných tvorbou vyjadrili svoje predstavy a poznatky o krajine za hranicou a zároveň sú v ich výtvarných dielkach zvečnené priania pre deti na opačnej strane hranice. Tvorba prebehla v Základnej umeleckej škole v Spišskom Podhradí a v Detskej škole umenia v Užhorode. Do súťaže prispeli každá škola 20 prácami, ktoré boli vystavené v priestoroch Detskej školy umenia v Užhorode. Výstava nesie názov „ Deti deťom cez hranicu“.
Vysokokvalifikovanú porotu, ktorá práce detí hodnotila viedol člen Spolku výtvarných umelcov Ukrajiny, sochár a krajský víťaz ceny J. Bokšaja, Vasiľ Roman, členmi komisie boli aj vedúca oddelenia kultúry v Užhorode Oľga Vasilindra a predstavitelia-pedagógovia Detskej školy umenia v Užhorode.
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: V kategórii 6-10 rokov na 1. miesto – A. Stachoňová SR, A. Melcer UA, 2. miesto – A. Seriiva UA, 3. miesto – S. Forgáč SR, V. Ivašina UA. V kategórii 11-14 rokov 1.miesto – D. Farkaš UA, 2.miesto – N. Chovancová SR, 3.miesto – L. Korabská SR, B. Buleca UA. V kategórii 15-18 rokov 1.miesto – M.Turek SR, 2.miesto – N. Boženková SR, 3.miesto – V.M. Dzuríková SR.

Vernisáž výstavy „ Deti deťom cez hranicu sa uskutočnila dňa 10.4.2017 v priestoroch Detskej školy umenia V Užhorode, UA . Otvorenia výstavy sa zúčastnili Generálna konzulka SR v Užhorode Janka Burianová, zástupca primátora Užhorodu Olexandr Bilak, vedúca oddelenia kultúry v Užhorode Oľga Vasilindra, člen Spolku výtvarných umelcov Ukrajiny Vasiľ Roman, pedagógovia a žiaci Detskej školy umenia v Užhorode a ukrajinskú diaspóru Spiša zastupovala Oľga Semančáková.
Vysokokvalifikovanú porotu viedol člen Spolku výtvarných umelcov Ukrajiny, sochár a krajský víťaz ceny J. Bokšaja, Vasiľ Roman, členmi komisie boli aj vedúca oddelenia kultúry v Užhorode Oľga Vasilindra a predstavitelia-pedagógovia Detskej školy umenia v Užhorode.
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: V kategórii 6-10 rokov na 1. miesto – A. Stachoňová SR, A. Melcer UA, 2. miesto – A. Seriiva UA, 3. miesto – S. Forgáč SR, V. Ivašina UA. V kategórii 11-14 rokov 1.miesto – D. Farkaš UA, 2.miesto – N. Chovancová SR, 3.miesto – L. Korabská SR, B. Buleca UA. V kategórii 15-18 rokov 1.miesto – M.Turek SR, 2.miesto – N. Boženková SR, 3.miesto – V.M. Dzuríková SR.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Ako poznám Slovensko a Ukrajinu“ a odovzdanie cien a diplomov sa uskutoční na Slávnostnom koncerte v priestoroch Detskej školy umenia v Užhorode dňa 19.4.2017 o 17.00 hod..

Spoločná výstava detí Spišského Podhradia a Užhorodu je len jedným z mnohých ukrajinsko-slovenských podujatí organizovaných OZ Spiš Gallery v priebehu posledných troch rokov. Sú to aktivity zamerané na vzájomné poznanie ukrajinskej a slovenskej kultúry zapojením rôznych inštitúcií, partnerov, mládežníckych organizácií a škôl, s cieľom trvalo udržať partnerstvá a aktivity na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice. Výstava „Deti deťom cez hranice“ je jedným z prostriedkov ako spojiť dva národy, ako vzdelávať deti, ako poznať inú kultúru. Podujatia Spiš Gallery významne prispievajú aj k zviditeľneniu Spišského regiónu a jeho UNESCO pamiatok.

Deti detomDeti detom sutaz