fondy

• S nórskym partnerom v Oslo ►

Stretnutie s nórskym partnerom Embla keramikk v Oslo

V dňoch 19. – 21.10.2016 sme navštívili nášho nórskeho partnera Embla kerammikk v Oslo.
Pracovné a zároveň priateľské stretnutie sa nieslo v duchu našej spolupráce v rámci projektu „ Kultúra a umenie – cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny.“
Donorský partner Embla keramikk je zoskupenie 4 keramikáriek, ktoré pôsobí už 20 rokov, každá z nich má vlastnú líniu pôsobenia v oblasti výroby tradičnej aj súčasnej keramiky, a tiež porcelánu. Ich pôsobenie na nórskom trhu je významné, prevádzkujú vlastnú predajňu a sú dodávateľmi keramiky a porcelánu do galérií, ale aj do reštaurácií a hotelov. Pravidelne vedú kurzy výroby keramiky, workshopy.
Workshopu organizovanom Embla keramikk „Základy výroby keramiky-točenie na kruhu“ sme sa zúčastnili v Osle aj my. Naše výrobky sme označili a vzájomne sa dohodli, že vypálené kusy prinesie náš partner k nám do Spišského Podhradia, do Galérie Spiš Gallery. Návšteva je plánovaná na jún 2017.
Partnerstvo s donorským nórskym partnerom posúvame výsledky a výstupy projektu podstatne vyššie, vytvárame partnerstvá v oblasti tradičnej výroby keramiky. Embla keramikk má skúsenosti so spoluprácou s mnohými krajinami napr. Palestína, Dánsko, Grécko, USA a UK. Výrazný je ich záujem o tradičné umenie východných krajín, o nadväzovanie partnerstiev a rozvoj spolupráce v týchto krajinách. Bohaté skúsenosti partnera implementujeme pri realizácii projektových aktivít.
Účasť nórskeho partnera v projekte bude mať priamy a významný vplyv na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi donorskou a príjmateľskou krajinou. Nórska strana sa zúčastní osobne aktivít v projekte, bude mať možnosť spoznať Slovensko, nadviazať nové kontakty, partnerstvá a taktiež predstaviť Nórsko Slovákom. Osobnou návštevou, podieľaním sa na výsledkoch projektu, spoznaním kultúrneho prostredia a umelcov na Slovensku budú v podstatnej miere posilnené kultúrne a umelecké bilaterálne vzťahy.
Očakáva sa, že medzinárodná spolupráca a účasť na projektových aktivitách bude inšpiráciou a námetom aj pre ďalšie organizácie a inštitúcie, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní dianie na Slovensku, posilní kultúrne povedomie a rozvoj cestovného ruchu.
Zapojenie nórskeho partnera do projektu diverzifikuje pripravované aktivity (nórska strana predstaví niektoré remeslo) a prinesie to do projektu nórsky know how a skvalitní pripravované aktivity.