fondy

• S nórskym partnerom v Spišskom Podhradí ►

Partnerské stretnutie Embla keramikk a Spiš Gallery na Slovensku

Vrámci partnerstva a vzájomnej spolupráce v projekte Kultúra a umenie – cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny sa v dňoch 8. – 10.6.2017 uskutočnilo v Galérii SG o.z. v Spišskom Podhradí, SR partnerské stretnutie s našim nórskym partnerom Embla keramik v zastúpení troch keramikárok z Osla, Nórsko – Siw Heier Langeland, Anne Kristine Udnes a Sary Irgens.
Uvítanie prebehlo po prílete na viedenskom letisku 8.6.2017 v ranných hodinách a nasledoval presun do Bratislavy, kde sa uskutočnilo stretnutie s managerom projektu a zároveň predsedom OZ Spiš Gallery Ing. Matúšom Bobekom a koordinátorom projektu Mgr. Marošom Palátom. V súlade s projektom a partnerskou dohodou boli prezentované aktivity a dosiahnuté výsledky projektu. Stretnutie pokračovalo ďalej v priateľskej atmosfére a diskusii o ďalšej spolupráci, spôsobe organizovania projektových aktivít a možnej spoločnej aktivite (výstava nórskej keramiky a workshop) na Slovensku počas III.ročníka letného festivalu ukrajinskej kultúry pod Spišským hradom v roku 2018. Po prehliadke Bratislavy náš nórsky partner v poobedňajších hodinách odcestoval do Spišského Podhradia.
V Spišskom Podhradí – uvítanie podpredsedom OZ Spiš Gallery Ing.Danicou Radvancovou a ubytovanie. Neskorovečerné posedenie a prevzatie keramiky vyhotovenej vo workshope počas návštevy predstaviteľov Spiš Gallery v Nórsku, Oslo minulého roku.
V piatok 9.6.2017 – návšteva pokračovala prehliadkou galerijných priestorov a expozícií Spiš Gallery v Spišskom Podhradí a aktuálnej výstavy „Reštaurátoská tvorba akad. maliarky Márie Spoločníkovej“. Výstava sa tématicky stretla s veľkým záujmom, kedže pani Sara Irgens pôsobí profesne v oblasti histórie a špeciálne sa venuje gotickým pamiatkam. V závere zápis do kroniky Spiš Gallery.
Návšteva Spišského hradu a keramickej dielne slovenskej keramikárky pani Amálie Holíkovej bola pre nášho partnera profesne a z hľadiska tvorivosti veľmi obohacujúca. Stretnutie a diskusia znamenalo vzájomnú výmenu skúseností, informácií o tvorbe a tradíciách v keramikárstve na Slovensku a v Nórsku, ale aj využívanie moderných techník alebo techník iných krajín, špeciálne japonských tradičných postupov, v čom sa obidve strany vzácne stretli. Vzájomný záujem o tvorbu a výmena kontaktov nasvedčuje vytvoreniu ďalšieho partnerstva, spolupracujúcej siete SR-Nórsko-Ukrajina. Nasledoval krátky workshop a tvorba pod vedením p. Amálie Holíkovej.
Prehliadka Spišského Podhradia, tradičná spišská kuchyňa, slovenská vinotéka boli ďalším zážitkom počas návštevy, ktorú sme ukončili prehliadkou mesta Levoča a špeciálne Baziliky sv. Jakuba v Levoči 10.6.2017.
Rozlúčka, dohoda o ďalšom stretnutí a spolupráci, utvrdenie sa, že naše partnerstvo a spolupráca má význam a prináša výsledky, ciele, ktoré sme si stanovili.