fondy

• Spišská paleta 2017 ►

Spišská paleta 2017

Svojimi výtvarnými prácami sa Vám predstavia 15 členovia klubu a to Emilián Cvengroš, František Miháľ, František Hos, Anna Paličková, Emil Farkašovský, Ján Šaro, Imrich Balasházy, Dana Jakubišinová, Ján Timko, Jana Brutovská, Ľuboslava Jenčíková, Alexandra Dutková, Marek Dzurenda, Jaroslav Neupauer a Katarína Butvinová.
Výstavná kolekcia nemá ašpirácie byť komplexnou výpoveďou o povahe výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov na Spiši. Výber je orientovaný predovšetkým na diela vytvorené v roku 2016/2017, čiže najnovšie formy prejavu výtvarného cítenia členov Art klubu. Maliari sa prezentujú originalitou rôznych pohľadov na svet a svojským maliarskym rukopisom. Návštevníci tu môžu vidieť okrem zobrazenia obľúbených prírodných scenérií nielen regiónu Spiš aj viacero portrétov a abstraktné maľby. Zbierku spestruje aj rezbárska tvorba s drevenými plastikami. ART klub už niekoľko desaťročí obohacuje kultúrne dianie na Spiši, vnáša do života farbu a formuje estetické cítenie divákov. Členov klubu spája láska k výtvarnému umeniu a ambície prezentovať svoju tvorbu na rôznych výstavách, pričom mnohí z nich získali ocenenia.
spis-gallery_Spisska-paleta