fondy

• Reštaurátorská tvorba ►

Výstava „Reštauračná tvorba akademickej maliarky Márie Spoločníkovej“ zobrazuje časť tvorby významnej slovenskej reštaurátorky zachytenej na fotografiách. Môžeme tak vidieť priebeh reštaurovania významných gotických diel. Okrem toho výstava ponúka zhliadnuť časť reštaurovaných plastík a reliéfov z tvorby M.Spoločníkovej. Vernisáže výstavy dňa 25.5.2017 sa zúčastnila akad. maliarka M.Spoločníková osobne a zamyslenie nad jej tvorbou predniesol Doc.PhDr. Ivan

• Deti deťom-cez hranicu ►

Deti deťom – cez hranicu je názov výstavy výtvarných prác detí ZUŠ Spišské Podhradie, SR a Detskej školy umenia v Užhorode, Ukrajina. Vystavené budú práce s témou „Ako poznám Slovensko a Ukrajinu“ a prebehne súťaž výtvarných prác v troch vekových kategóriách – 6-10 rokov, 11-14 rokov a 15-18 rokov. Výsledky výtvarnej súťaže budú známe na

• Farebný svet ►

Výstava „ Farebný svet“ je výsledkom spolupráce a partnerstva Spiš Gallery o.z. a Nano Nagle o.z. Spiš Gallery sa venuje okrem iného organizovaniu kultúrnych podujatí s mládežou, čo prispieva k väčšej rozhľadenosti, výchove, umeleckému cíteniu mládeže a vytvorenie partnerstiev, ktoré budujeme v rámci projektových aktivít má pozitívny vplyv na duchovný a spoločenský vývoj populácie, podporenie

• Ex libris-vianočná grafika ►

Spoluprácu so Základnou umeleckou školou v Spišskom Podhraddí a Mestom Spišské Podhradie zavŕšime výstavou Ex libris – vianočná grafika. V našich výstavných priestoroch na Palešovom námestí 48 v Spišskom Podhradí sú vystavené grafické dielka žiakov Základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí. Grafiky sú vytvorené technikou „suchá ihla“ a celý postup a použité nástroje na výrobu

• Spišská paleta ►

Výstava Spišská paleta sa uskutoční v našich výstavných priestoroch na Palešovom námestí 48 v Spišskom Podhradí a predstaví maľby a kresby 14 členov Art klubu neprofesionálnych výtvarníkov. Autori sa venovali vo svojich dielach krajinomaľbe a figurálnej tvorbe. Použili techniku pastel, akryl a olej. Novou technikou stvárňovania tém je enkaustika  

• Krása krojov ►

Výstava krojovaných bábik a krojov z Bijacoviec ponúka možnosť vidieť a oboznámiť sa s ľudovým odevom v Bijacovciach. O spôsobe obliekania a bijacovských krojoch hovorí autorka knihy „ Zvyky v Bijacovciach“ a majiteľka krojov pani Alžbeta Kožárová: „Odev je jedným z podstatných prejavov kultúry ľudstva. Forma a štruktúra odevu vždy reagovala na ekonomické, kultúrne a

• II.ročník letného festivalu ►

II.ročník letného festivalu ukrajinskej kultúry pod Spišským hradom odštartuje v piatok 22.7.2016 o 15:00 v Spišskom Podhradí v Parku kultúry „Masterclass“ – školou tradičného ukrajinského tanca HOPAK. Pokračovať budeme výtvarným workshopom na témy súvisiace s Ukrajinou a jej kultúrou. Tanečné a spevácke vystúpenia predvedú umelecké súbory z Ukrajiny, Džerelľcja Karpat a folklórny súbor z Kamenice

• Farebné kúzlo ►

Na vernisáži výstavy „ Farebné kúzlo akvarelov Natálie Studenkovej“, 3.6.2016. októbra, predstaví ukrajinská výtvarníčka svoje akvarelové maľby, charakteristické teplými, jasnými a ľahkými farbami. Natália Studenková vo svojich kompozíciách jemne pracuje so svetlom a tieňom. S ľahkosťou komponuje perspektívu a široký priestor, ktorý zapĺňa vzdušnosťou a slobodou. Hudobný program je príjemnou súčasťou otvorenia výstavy. S autorkou pripravujeme pred

• Ukrajina – emócie ►

Výtvarné práce výstavy „Ukrajina – emócie“ vytvorili žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Spišskom Podhradí na základe výzvy občianskeho združenia Spiš Gallery zapojiť sa do súťaže na danú tému. Práce mladších žiakov zobrazujú to, čo vnímajú deti zrakom, väčšinou prírodu, zvieratá. U starších žiakov sú prácami vyjadrené myšlienky a emócie, kde mnohofarebnosť a kombinovaná technika tvoria

• Z palety UA a SK výtvarníkov ►

Výstava „Z palety ukrajinských a slovenských výtvarníkov“ prezentuje tvorbu dvoch ukrajinských autorov a dvoch slovenských autorov a je zároveň príkladom, že výtvarné umenie a maliarska paleta robí z ľudí priateľov a partnerov bez ohľadu na národnosť: Natália Studenková sa predstavila stvárnením architektúry európskych miest a zátišiami technikovu akvarel a krajinky zobrazila kombinovanou technikou akvarel a