fondy

• Spišská paleta 2017 ►

Spišská paleta 2017 Svojimi výtvarnými prácami sa Vám predstavia 15 členovia klubu a to Emilián Cvengroš, František Miháľ, František Hos, Anna Paličková, Emil Farkašovský, Ján Šaro, Imrich Balasházy, Dana Jakubišinová, Ján Timko, Jana Brutovská, Ľuboslava Jenčíková, Alexandra Dutková, Marek Dzurenda, Jaroslav Neupauer a Katarína Butvinová. Výstavná kolekcia nemá ašpirácie byť komplexnou výpoveďou o povahe výtvarných

• S nórskym partnerom v Spišskom Podhradí ►

Partnerské stretnutie Embla keramikk a Spiš Gallery na Slovensku Vrámci partnerstva a vzájomnej spolupráce v projekte Kultúra a umenie – cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny sa v dňoch 8. – 10.6.2017 uskutočnilo v Galérii SG o.z. v Spišskom Podhradí, SR partnerské stretnutie s našim nórskym partnerom Embla keramik v zastúpení troch keramikárok z

• S nórskym partnerom v Oslo ►

Stretnutie s nórskym partnerom Embla keramikk v Oslo V dňoch 19. – 21.10.2016 sme navštívili nášho nórskeho partnera Embla kerammikk v Oslo. Pracovné a zároveň priateľské stretnutie sa nieslo v duchu našej spolupráce v rámci projektu „ Kultúra a umenie – cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny.“ Donorský partner Embla keramikk je zoskupenie 4

• Reštaurátorská tvorba ►

Výstava „Reštauračná tvorba akademickej maliarky Márie Spoločníkovej“ zobrazuje časť tvorby významnej slovenskej reštaurátorky zachytenej na fotografiách. Môžeme tak vidieť priebeh reštaurovania významných gotických diel. Okrem toho výstava ponúka zhliadnuť časť reštaurovaných plastík a reliéfov z tvorby M.Spoločníkovej. Vernisáže výstavy dňa 25.5.2017 sa zúčastnila akad. maliarka M.Spoločníková osobne a zamyslenie nad jej tvorbou predniesol Doc.PhDr. Ivan

• Deti deťom-cez hranicu ►

Deti deťom – cez hranicu je názov výstavy výtvarných prác detí ZUŠ Spišské Podhradie, SR a Detskej školy umenia v Užhorode, Ukrajina. Vystavené budú práce s témou „Ako poznám Slovensko a Ukrajinu“ a prebehne súťaž výtvarných prác v troch vekových kategóriách – 6-10 rokov, 11-14 rokov a 15-18 rokov. Výsledky výtvarnej súťaže budú známe na

• Farebný svet ►

Výstava „ Farebný svet“ je výsledkom spolupráce a partnerstva Spiš Gallery o.z. a Nano Nagle o.z. Spiš Gallery sa venuje okrem iného organizovaniu kultúrnych podujatí s mládežou, čo prispieva k väčšej rozhľadenosti, výchove, umeleckému cíteniu mládeže a vytvorenie partnerstiev, ktoré budujeme v rámci projektových aktivít má pozitívny vplyv na duchovný a spoločenský vývoj populácie, podporenie