fondy

Občianske združenie Spiš Gallery pôsobí v Spišskom Podhradí. Dominantou Spišského regiónu je Spišský hrad, ktorý je zaradený do zoznamu pamiatok svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo prináša veľký potenciál pre rozvoj kultúry, umenia a tradícií. Občianske združenie Spiš Gallery sa orientuje na kultúrno-spoločenskú a vzdelávaciu oblasť, rozvoj a podporu kultúrneho dedičstva a budovanie kladného vzťahu obyvateľov, mládeže a turistov k tradíciám tohto regiónu, jeho histórii a miestnemu umeniu.

Spoluprácou s miestnymi orgánmi, umelcami, remeselníkmi, spevákmi, hudobníkmi a inými kultúrnymi spolkami chce prispieť k oživeniu kultúrneho diania v Spišskom Podhradí a svojimi aktivitami tak zlepšiť aj navštevovanosť mesta turistami, ktorí navštevujú Spišský hrad.

Svojou výstavnou a galerijnou činnosťou občianske združenie prezentuje a podporuje hlavne domácich umelcov, ale v rámci kultúrno – vzdelávacej činnosti predstavuje aj tvorbu detí, marginalizovaných skupín a mládeže. Umeleckou tvorbou v nich buduje toleranciu, ukazuje im formy sebarealizácie, oboznamuje ich s formami boja proti nenávistnému vyjadrovaniu, diskriminácii alebo šikane v škole. Spiš Gallery sa domnieva, že podporou umeleckého ducha u mládeže dokáže vybudovať lepší vzťah detí s miestnymi menšinami a prisťahovalcami.
Podporuje deti a mládež angažujúce sa v oblasti umenia a kultúry prezentáciou ich prác formou organizovania pravidelných výstav a kultúrnych podujatí. Prvá výstava, v roku 2014 bola výstavou typu ” Ako oni” – výtvarné práce žiakov predstavujú reprodukcie umeleckých diel svetových velikánov výtvarného umenia a priebeh výstavy zachováva priebeh rovnaký ako výstava profesionálneho maliara.

Združenie Spiš Gallery je spoluorganizátorom a svojou činnosťou sa zapája aj do aktivít organizovaných inými inštitúciami, jednak verejnými inštitúciami v rámci štátnych projektov, napr. Terra Incognita – Spišský Jeruzalem, jednak osvetovými strediskami a kultúrnymi strediskami regiónu pri organizovaní aktivít a výstav výtvarných diel a prác ľudových remeselníkov – každoročná výstava Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, Spišských folklórnych slávností, čo je celosvetovo známe a významné folklórne a kultúrne podujatie Spišského regiónu. Členovia združenia majú skúsenosti z organizovania Medzinárodného sympózia výtvarníkov v Spišskom Podhradí, ktoré je ďalšou pravidelnou aktivitou v letnej turistickej sezóne.
Združenie Spiš Gallery prezentuje, zastupuje a podporuje nielen miestnych umelcov ale aj významné osobnosti Spiša, ktoré slúžia celej spoločnosti ako vzor a majú pozitívny vplyv na vývoj spoločnosti a celého regiónu.

Projektom Kultúra a umenie-cesta k vzájomnému poznaniu Sovenska a Ukrajiny sa Spiš Gallery o.z. zapojilo do prezentácie ukrajinskej kultúry na Slovensku a vzájomnému poznanie oboch národov prostredníctvom spoločných podujatí a stretnutí. Konkrétne sa tak dialo organizovaním kultúrnych podujatí – výstav slovenských a ukrajnských umelcov, festivalov v Spišskom Podhradí, na Spišskom hrade a Spišskej Kapitule, v pohraničnej slovensko-ukrajinskej oblasti v Užhorode, zapojením mládeže a marginalizovaných skupín s cieľom získať ich záujem o kultúru a nediskriminovať národnostné menšiny a marginalizované skupiny v spoločnosti.